Plainwell, South Haven, Otsego Tri 2013

Otsego, MI
Hosted by Otsego

Boys - 5000 Meter

Boys 5,000 Meters Varsity  
 
Hypothetical Scores
1.	Otsego	22
2.	South Haven	37
3.	Plainwell	83
 
1.	12	Justin Starr	16:14	Otsego	
2.	12	Tyler Starr	16:16	Otsego	
3.	12	Nathan VanderRoest	16:32	South Haven	
4.	10	Jacob Starr	17:00	Otsego	
5.	12	Ian Everitt	17:27	South Haven	
6.	12	Zachery Kenreich	17:44	South Haven	
7.	11	John Finch	17:48	Otsego	
8.	11	Brandon Watson	17:54	Otsego	
9.	12	Ludvig Killingberg	18:11	Otsego	
10.	10	Cam Brylowski	18:14	Otsego	
11.	12	Cameron Sleeper	18:29	South Haven	
12.	9	Sammy Moran	18:34	Otsego	
13.	10	Will Cadwell	18:51	South Haven	
14.	11	Nick Giles	19:16	South Haven	
15.	12	Mitchell Nickolaas	19:18	Plainwell	
16.	12	Grayson Betts	19:38	Plainwell	
17.	12	Alex Barton	19:50	South Haven	
18.	9	Chase Cushman	19:54	Plainwell	
19.	11	Alex Beals	20:01	Plainwell	
20.	9	Jacob Goodrich	20:16	Otsego	
21.	10	Tyler Leroy	20:29	Plainwell	
22.	12	Alex Scholten	20:52	Plainwell	
23.	11	Dustin Goodrich	21:16	Otsego	
24.	10	Quinn Newland	21:24	Plainwell	
25.	12	Aaron Shaw	21:25	Plainwell	
26.	10	Nathaniel Wadas	21:35	South Haven	
27.	10	Andrew Hopson	21:53	Plainwell	
28.	11	Skylar Harrington	22:10	Otsego	
29.	11	Joseph DeGrandchamp	22:10	South Haven	
30.	9	Brendan Edgington	22:30	Plainwell	
31.	12	John Hager	23:16	South Haven	
32.	12	Joesph Dolley	23:44	Plainwell	
33.	12	Isaac Langeland	24:11	Plainwell	
34.	10	Elijah Harris	27:08	South Haven